Header Image

Certificaten

Perception ontwerpt kwaliteitssystemen gebaseerd op onderstaande normen met als doel het behalen van het certificaat:

ISO 9001

Het bekendste en meest voorkomende ISO-certificaat. Veel bedrijven zijn u al voorgegaan. Het ISO 9001-certificaat heeft vele voordelen voor u en uw onderneming. Met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem op basis van de ISO 9001-norm krijgt u grip op uw processen. U bepaalt zelf waar u de nadruk op legt en hierdoor kunt u uw processen beter sturen. Heeft u een ISO 9001-certificaat, dan kunnen uw opdrachtgevers erop aan dat u kwaliteit levert.

ISO 14001

Wanneer u milieuzorg volgens het ISO 14001 certificaat levert, is het voor de opdrachtgever duidelijk dat u een partij bent die het milieu serieus neemt. De laatste jaren eisen steeds meer opdrachtgevers een ISO 14001 certificaat, met de overheid voorop. ISO 14001 merk je ook onmiddelijk in je portemonnee, want de doelstellingen op milieugebied leveren direct geld op.


ISO 39001

Met het ISO 39001 certificaat toon je aan dat je werk maakt van Verkeersveiligheid. Het doel van het certificeringsschema is dat je als bedrijf de gevaren op de weg minimaliseert en beheersbaar maakt. Dat kan door monitoring van overtredingen, schades, klachten, Webfleet (als je dat hebt) enz. Hier dan gericht acties op ondernemen verlaagt de kans op een ernstig ongeluk met gewonden en doden. Dit certificaat is een "winner" bij aanbestedingen en de methodiek is ook voor verzekeringsmaatschappijen een reden om blij te worden.

ISO 45001

De ISO 45001 is een nieuwe loot aan de ISO boom. Sluit naadloos aan bij ISO 9001 en 14001. Medewerkers verwachten een veilige en gezonde werkomgeving en presteren beter als er zekerheid is over een gezonde en veilige werkplek. Ook opdrachtgevers/klanten van organisaties verwachten dat de medewerkers die worden ingezet een veilige werkomgeving wordt geboden. Organisaties die werken volgens ISO 45001 laten zien dat zij systematisch werken aan de arbeidsomstandigheden en dat de gezondheid en veiligheid van hun medewerkers voorop staat.

ISO 26000

De norm ISO 26000 staat voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het voldoen aan deze norm is “hot” en zal in de toekomst alleen maar “hotter” worden. Overheden hebben de afspraak gemaakt dat ze duurzaam in gaan kopen. Tot nu toe is dat vooral milieuvriendelijk en wordt er vaak om ISO 14001 gevraagd. Overigens is dit een norm die niet gecertificeerd kan worden.

VCA* en VCA**

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken belangrijk vinden en hierin structureel willen investeren. Met een managementsysteem gericht op veiligheid wordt aantoonbaar de kans op ongevallen kleiner. Zeker grotere aannemers eisen van hun onderaannemers een VCA-certificaat.

Taxi Keurmerk

Als u een taxi bedrijf hebt, dan kunt u hier niet omheen: het Keurmerk Taxibedrijf. In de meeste aanbestedingen is het hebben van een certificaat Taxibedrijf een must-vraag. Natuurlijk is dit niet de enige reden om een Taxi Keurmerk te halen, het verhogen van uw imago is minstens zo belangrijk.

ISO 27001 en NEN 7510

Informatiebeveiliging is voor veel organisaties van belang: wie wil nu zijn gegevens op straat hebben liggen. De norm 27001 is algemeen, voor zorginstellingen is er de NEN-7510. Deze laatste norm concentreert zich voornamelijk op het beschermen van persoonsgegevens van patiënten.